December 8, 2022

commodoreweb

ข่าวด่วนล่าสุด ข่าวสด ข่าววันนี้ Breaking News ล่าสุด

ปลดล็อกกัญชา 9 มิ.ย. “ราชทัณฑ์” เริ่มปล่อยตัวนักโทษคดีกัญชา หลังกฏหมายมีผลบังคับใช้

1 min read

ราชทัณฑ์ เริ่มปล่อยตัวโทษผู้ต้องขังตามหมายศาล ในคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา หลังประกาศกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ !

มีรายงานจากผู้สื่อข่าวภูมิภาค วันที่ 9 มิ.ย.65 เวลาประมาณ 08.30 น. กรมราชทัณฑ์ เริ่มปล่อยตัวและเปลี่ยนแปลงโทษผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามหมายศาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งส่งผลให้การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งพืชกัญชา หรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับพืชกัญชาก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะไม่เป็นความผิดอีกต่อไป และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด ถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น หากรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ที่ประกาศฯ ดังกล่าวได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กรมราชทัณฑ์ ได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังในการขอปล่อยตัว หรือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดโทษ พร้อมตรวจสอบและจัดส่งคำร้องของผู้ต้องขังที่ได้สำรวจไปยังศาลที่ออกหมายจำคุก ให้ศาลออกหมายปล่อยตัว สำหรับผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเฉพาะคดีพืชกัญชาเพียงคดีเดียว หรือกำหนดโทษใหม่ในกรณีศาลพิพากษารวมกับความผิดฐานอื่นด้วย แล้วส่งหมายดังกล่าวกลับมายังเรือนจำและทัณฑสถานที่ถูกควบคุมอยู่ เพื่อให้ดำเนินการตามหมายศาลต่อไป ซึ่งใน

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า วันนี้ (9 มิ.ย.) มีผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาคดีเดียวและจะต้องได้รับการปล่อยตัวตามหมายศาล ทั้งสิ้น 3,071 ราย ปัจจุบัน(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย.65) กรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่กระทำความผิด คดีเกี่ยวกับพืชกัญชาที่อยู่ในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์ ทั้งสิ้น 4,075 ราย แยกเป็นผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาคดีเดียว 3,071 ราย และกรณีที่กระทำความผิดฐานอื่นร่วมด้วย 1,004 ราย ส่วนผู้ต้องขังรายใด จะได้รับการปล่อยตัวหรือเปลี่ยนแปลงโทษจำนวนเท่าใด จะขึ้นอยู่กับจำนวนของคดี ลักษณะความผิดที่ได้กระทำ และการพิจารณาของศาลที่ออกหมายจำคุก

สำหรับญาติผู้ต้องขังรายใด ต้องการสอบถามรายละเอียดการยื่นคำร้อง สามารถติดต่อได้ที่เรือนจำและทัณฑสถานที่ถูกควบคุมตัวอยู่

  • สามารถติดต่อเรือนจำและทัณฑสถานได้ที่ Line Official Account กรมราชทัณฑ์ : @thaidoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.